Historiskt

Historiska spel – medeltid och renässans  

En ny verksamhet som dykt upp i föreningen är historiska danser och sång. Det hela började egentligen med att vi fick lära oss några franska renässansmelodier av våra litauiska vänner i sånggruppen Intakas.

1998 ordnade vi en renässansfestival i Stockholm och då kom det grupper från bl.a. Finland och hälsade på. De dansade till den musik som vi sjöng och vips blev vi lite bitna på att lära oss mer. Nu dansar vi både medeltida danser, renässansdanser och en och annan 1700-tals menuett. Dessa danser lärs ut på extra övningar. När danserna framförs gör vi det också i tidstypiska dräkter. När Stockholm firade sitt 750-års jubileum svarade vi ett flertal framträdanden i med renässansdanser och sång på Stortorget.

I vårt eget komponerade skådespel ”Gustav Vasa och dalkarlarna”, (klicka på länken så ser du ett smakprov)  som vi f.ö. fick Körförbundet Stockholms Karin Söder-stipendium för, framförde vi många renässandanser bl.a. dansade vi till Henrik VIIIs melodi Past Time with good company. En av föreningens medlemmar hade satt ihop en dans av olika renässanssteg och turer.

Är du intresserad?! Hör av dig till Kedjan på e-postadressen kedjan@fdgkedjan.se märk brevet med ”historiskt intresserad”.