Dansen i Kedjan
(uppdaterad 2012-08-07)

Dans är en fantastisk motionsform både för kropp och själ. Dans är en mycket social sysselsättning, som när vi utövar den ofta ger oss fler vänner som delar vårt intresse, nämligen dans. Man blir svettig och konditionen förbättras. För att komma ihåg dansernas många turer krävs det att vi är koncentrerade på den dansövning vi arbetar med vilket ger en skön avkoppling från vardagens arbete och slit.

Våra dansgrupper

Torsdagsdansarna
Torsdagar 19.15 -21.15, Birkagården, Stora salen Karlsbergsvägen 86 B, 

Torsdagarnas dansövningar är öppna för Kedjans medlemmar och nyanmälda deltagare.

Uppvisningsgruppen
Sista torsdagen i varje månad ägnar vi åt att träning inför uppvisningar. Då är det finslipningar som gäller. Samdansning är viktigt och även hur ett program ska presenteras. 

Kedjans främsta inkomst är uppvisningarna med dans, sång och musik. Vi anlitas av många arrangörer och företag. Ett utvalt antal av föreningens medlemmar utgör den dansgrupp som anlitas vid dessa uppvisningar.

Historikerna
Dag och tid bestäms beroende på efterfrågan.

Vid de flesta uppvisningar dansar vi folkdans men emellanåt dansar vi även medeltida danser, renässansdanser från 1500-talet eller kontradanser från 1700-talet. Dessa danser dansas och framförs av en mindre grupp av föreningens dansare. Exempel på danser är branle, pavane, galliard, gavott, menuett o.dyl.

Dansrepertoar

Folkdans, folklig dans, gillesdans, gammaldans… kärt barn har många namn. För enkelhetens skull kallar vi på denna hemsida allt detta för folkdans.


Ett sätt att dela upp folkdans kan vara

Pardans

Hit hör gammaldanser som hambo, mazurka, polka, schottis, snoa och vals. Dessa dansar vi både i sina s.k. grundformer och i otaliga varianter efter gamla uppteckningar och nykompositioner.

Vi dansar även svenska folkliga menuetter. Vi hänför dem till pardanser även om vi ofta framför den tillsammans på ett led – som en gruppdans.

Polskor har vi under senare år dansat i mindre omfattning. I vår repertoar finns div. dalapolskor och en och annan slängpolska. 

Gruppdans

Svenska Folkdanser del 1, eller "Gröna Boken" som den kallas av oss folkdansare innehåller en mängd uppställningsdanser för ett varierande antal par. Detta material, har sedan första utgåvan 1933, varit den största inspirationskällan för föreningens dansverksamhet. Många danser är komponerade för scen och dessa passar bra i uppvisningsprogrammen.

Kadriljer är ett annat kapitel som vi tittar närmare på under våra torsdagsövningar. De stora fyrkanterna där alla kan vara med på en och samma gång, och som inte är alltför invecklade när man väl lärt sig mönstren, är en bra och social dansform.

"Gröna Boken" och de andra dansböckerna i vårt bibliotek innehåller danser som passar både nybörjare och de som dansat i många år. För nybörjarna använder vi oss ofta av de enklare gruppdanserna för att träna de steg som man använder inom pardanserna, som till exempel schottis- och mazurkasteg. De mer vana dansarna tränar mer avancerade formationer, många olika steg och figurer i en och samma dans.

 

 

 

 

 

Historisk dans på slottsbacken 

Sångdanser och sånglekar

"Vi äro musikanter", "Små grodorna", "Räven raskar över isen" och alla de andra välkända lekarna för midsommarstång och julgran ingår i vår dansrepertoar. Dessa danser använder vi  i de många uppdragen vi får från olika företag, hembygdsgårdar och div. föreningar i samband med de stora högtiderna.

Annan dans

Några av våra dansinstruktörer är även kunniga i andra dansformer än folkdans. Nämnas kan bl.a. tango, line dance, renässansdans, square dance och kontradanser. Emellanåt dansar vi en eller annan av dessa danser under de vanliga övningarna, men oftast anordnar vi specialövningar.

Mer information

Om du vill du veta mer om vår dansverksamhet, anmäla dig till våra övningar eller anlita vår uppvisningsgrupp kan du kontakta oss på följande sätt:

Folkdansgillet Kedjan
e-post: kedjan@fdgkedjan.se

eller ring 08-93 70 38